Aktuality

Oznámenie o vypracovaní návrhu strategického dokumentu, Program rozvoja obce Tekovský Hrádok 2016-2025

 17.06.2016

Obec Tekovský Hrádok oznamuje verejnosti, že na www.tekovskyhradok.sk,- Úradná tabuľa je zverejnený návrh Program rozvoja obce Tekovský Hrádok 2016-2025 Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko Okresnému úradu Levice, odbor starostlivosti o ŽP, Dopravná č.14,934 03 Levice do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené. Zverejnené 17.6.2016
1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 17:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár