• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Zoznam aktualít

Oznámenie o vypracovaní návrhu strategického dokumentu ,Program rozvoja obce Tekovský Hrádok 2016-2025
Obec Tekovský Hrádok oznamuje verejnosti, že na www.tekovskyhradok.sk,- Úradná tabuľa je zverejnený návrh Program rozvoja obce Tekovský Hrádok 2016-2025 Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko Okresnému úradu Levice, odbor starostlivosti o ŽP, Dopravná č.14,934 03 Levice do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené. Zverejnené 17.6.2016
Zmena vývozu komunálneho odpadu od 1.7.2016
od 1.7.2016 sa mení harmonogram odvozu komunálneho odpadu,zo stredy na utorok - párny týždeň.
Zmeny v cestovných poriadkoch od 6.3.2016
ARRIVA a.s.Nové Zámky, spoločnosť zabezpečujúca hromadnú autobusovú dopravu, oznamuje cestujúcej verejnosti, žiakom a študentom ,že od 6.3.2016 bude zmena na linke 402441 Želiezovce -Turá- Levice, spoj č. 3, odchod autobusu z obce Tekovský Hrádok bude o 07:01 hod.
OZNAM Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVaPS) Levice
Výsledky komunálnych volieb - 2014
Plán vývozu vytriedeného odpadu na rok 2016