• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Zoznam aktualít

Cyklotúra 29.8.2015
Štart Starý Tekov bažantnica 10,00-12,00 Kalná nad Hronom- strelnica Dolná Seč - občerstvenie Cieľ Júr nad Hronom - Júrsky park do 16,00 hod. vyhodnotenie 1. cena horský bicykel občerstvenie, atrakcie pre deti, výstav zvierat
Za živé rieky - DOLU HRONOM
Sobota 23.8.2015 prameň Hrona 11,00 hod. Utorok 1.9.2015 ústie Hrona do Dunaja 12,00 hod. 298 kilometrov Bližšie informácie a harmonogram www.slatinka.sk
OZNAM Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVaPS) Levice
Výsledky komunálnych volieb - 2014
Plán vývozu vytriedeného odpadu na rok 2015
Europske služby zamestnanosti EURES
Správa o hodnotení
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2012-2018
Cesta I/76 Šárovce -Kalná , bezp.opatrenia - záverečné stanovisko
Zákon č. 286/2012, ktorým sa mení a doplňa zákon o správnych poplatkoch, od 1.10.2012
1