Faktúry


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
potraviny materská škola Dod.: Dánó Monika
17.76 €
telefónne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.72 €
voda Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
10.37 €
voda Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
24.62 €
elektrická energia Dod.: ZSE Energia, a.s.
307.90 €
odvoz komunálneho odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
450.75 €
poistenie majetku obce Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
199.16 €
poistenie majetku Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
86.40 €
potraviny materská škola Dod.: Dánó Monika
26.70 €
potraviny materská škola Dod.: Dánó Monika
34.81 €
vedenie CP Dod.: Prima banka Slovensko,a.s.
44.35 €
webstranka obce Dod.: Webex media, s.r.o.
36.00 €
telefónne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.72 €
certifikát DCOM Dod.: Disig, a.s.
32.40 €
elektrická energia VO Dod.: ZSE Energia, a.s.
273.85 €
ohńostroj Dod.: KOPYR, s.r.o.
850.00 €
elektronická registratúra Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
24.00 €
KEO2018 Dod.: KEO, s.r.o.
234.38 €
odvoz komunálneho odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
477.05 €
telefónne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.82 €
časopis obecné noviny Dod.: INPROST s.r.o.
67.60 €
plyn obec Dod.: SPP, a.s.
508.00 €
plyn MŠ Dod.: SPP, a.s.
290.00 €
členský príspevok ZMOS Blava Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
57.59 €
tlačiarenské služby Dod.: CPO s.r.o.
21.70 €
časopis materská škola Dod.: Slovenská pošta, a.s.
41.80 €
časopis knižnica Dod.: Slovenská pošta, a.s.
21.48 €
potraviny dôchodci Dod.: NITRAZDROJ, a.s.
1550.40 €
potraviny dôchodci Dod.: NITRAZDROJ, a.s.
436.05 €
poistenie osôb Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
34.56 €
poistenie majetku Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
345.58 €
učebné pomôcky Dod.: RAABE - Dr. Josef Rabe Slovensko s.r.o.
90.78 €
mlieko materská škola Dod.: Tatranská mliekáreň, a.s.
1.92 €
telefónne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.72 €
znalecký posudok Dod.: Ing. Štefan Tonhaiser
120.00 €
potraviny materská škola Dod.: Dánó Monika
24.56 €
elektrická energia VO Dod.: ZSE Energia, a.s.
263.74 €
odvoz komunálneho odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
1183.94 €
telefónne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.82 €
elektrická energia Dod.: ZSE Energia, a.s.
160.01 €
tlačiarenské služby Dod.: CPO s.r.o.
20.68 €
webportál Dod.: WEBY GROUP,s.r.o.
21.18 €
potraviny materská škola Dod.: SPP, a.s.
247.00 €
plyn obec Dod.: SPP, a.s.
431.00 €
potraviny materská škola Dod.: Dánó Monika
28.64 €
členský príspevok Dod.: OZ Tekov-Hont
52.95 €
materiál VO Dod.: Haiteg, s.r.o.
154.08 €
tlačiarenské služby Dod.: CPO s.r.o.
10.97 €
voda MŠ Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
76.48 €
voda Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
40.19 €
stravné lístky Dod.: LE CHEQUE DEJENUER s.r.o.
645.45 €
elektrická energia VO Dod.: ZSE Energia, a.s.
226.40 €
odvoz komunálneho odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
469.32 €
materiál a oprava obecnej budovy(obchod,pohostinstvo) Dod.: BM-stav, Marián Bertók
831.70 €
telefónne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.82 €
poplatok SOZA Dod.: SOZA
80.40 €
plyn obec Dod.: SPP, a.s.
261.00 €
elektrická energia Dod.: ZSE Energia, a.s.
160.01 €
mlieko materská škola Dod.: Tatranská mliekáreň, a.s.
1.93 €
mlieko materská škola Dod.: Tatranská mliekáreň, a.s.
0.41 €
tabule označenie obce Dod.: Jozef Smrhola-OLYMP
259.99 €
kalibrácia teplomer,vlhkomer chadničkový MŠ Dod.: SRMI s.r.o.
63.12 €
členský príspevok OZ Tekov Dod.: OZ Tekov-Hont
175.00 €
časopis UCT Dod.: Wolters Kluwer s.r.o
98.00 €
telefónne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.72 €
zošity MŠ Dod.: Maquita s.r.o.
24.90 €
elektrická energia VO Dod.: ZSE Energia, a.s.
207.16 €
tabule označenie obce Dod.: Jozef Smrhola-OLYMP
519.98 €
športové náradie Dod.: Firma KOŚIK-siete s.r.o.
1362.00 €
telefónne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.82 €
odvoz komunálneho odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
471.69 €
basketbalové stojany Dod.: eFitness a.s.
338.00 €
tlačiarenské služby Dod.: CPO s.r.o.
7.13 €
elektrická energia Dod.: ZSE Energia, a.s.
160.01 €
plyn obec Dod.: SPP, a.s.
84.00 €
plyn materská škola Dod.: SPP, a.s.
48.00 €
žetony TKO Dod.: LINDERIN,s.r.o.
38.50 €
ozvučovacie prenosné zariadenie Dod.: Edu Work s.r.o.
273.80 €
obraz do domu smútku Dod.: LogicVision s.r.o.
65.00 €
materiál oprava plynové kúrenie MŠ Dod.: Peter Kováč KOVOTERM
1383.63 €
oprava strechy letná terasa Dod.: Obec Tekovský Hrádok
4994.68 €
potraviny materská škola Dod.: Dánó Monika
13.34 €
telefónne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.82 €
telefónne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.72 €
www.vssr.sk Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
96.00 €
odvoz komunálneho odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
404.01 €
elektrická energia Dod.: ZSE Energia, a.s.
183.33 €
tlačiarenské služby Dod.: CPO s.r.o.
14.38 €
elektrická energia VO Dod.: ZSE Energia, a.s.
160.01 €
plyn obec Dod.: SPP, a.s.
41.00 €
plyn materská škola Dod.: SPP, a.s.
23.00 €
učebné pomôcky Dod.: ŠEVT a.s.
9.02 €
tabule označenie budov Dod.: Štefan Baniar-PRINTTEAM
331.08 €
telefonne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.72 €
Program elektronická registratúry Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
164.40 €
voda cintorín Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
16.85 €
voda MŠ Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
16.85 €
voda Odb.: Disig,a.s.
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
16.85 €
elektrická energia VO Dod.: ZSE Energia, a.s.
171.47 €
telefonne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
46.09 €
odvoz TKO Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
457.64 €
učebné pomôcky Dod.: RAABE - Dr. Josef Rabe Slovensko s.r.o.
90.78 €
tlačiarenské služby Dod.: CPO s.r.o.
19.10 €
súčiastky kosačky Dod.: Ing.Marek Czíria
69.90 €
energia Dod.: ZSE Energia, a.s.
160.01 €
plyn MŠ Dod.: SPP, a.s.
23.00 €
plyn obec Dod.: SPP, a.s.
41.00 €
geometrický plán na oddelenie pozemkov Dod.: GEODÉZIA LEVICE s.r.o.
292.00 €
doprava BUS Dod.: ŠPEDIMEX SLOVAKIA,s.r.o.
194.40 €
čistenie tenisového ihriska Dod.: oneTwo s.r.o.
680.54 €
FITPARK Dod.: Veríme v zábavu s.r.o.
4932.00 €
stravné lístky Dod.: LE CHEQUE DEJENUER s.r.o.
645.54 €
telefónne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.72 €
postrek komárov Dod.: Viliam Baltazár - DDD Služby
432.00 €
poštové POP Dod.: Spoločný obecný úrad Levice
28.80 €
odvoz komunálneho odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
694.53 €
elektrická energia Dod.: ZSE Energia, a.s.
193.75 €
časopis životné prostredie Dod.: Slovenská pošta, a.s.
5.00 €
časopis knižnica Dod.: Slovenská pošta, a.s.
21.48 €
elektrická energia VO Dod.: ZSE Energia, a.s.
160.01 €
telefónne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.92 €
potraviny materská škola Dod.: Dánó Monika
33.52 €
tlačiarenské služby Dod.: CPO s.r.o.
21.22 €
plyn materská škola Dod.: SPP, a.s.
44.00 €
plyn obec Dod.: SPP, a.s.
25.00 €
poradenstvo a služby, podanie žiadosti Envirofond Dod.: JA-BL-KO ct s.r.o.
958.80 €
vyhotovenie GP, budova Obcú a KD Dod.: GEODÉZIA LEVICE s.r.o.
297.00 €
servis traktorová kosačka Dod.: Ing.Marek Czíria
169.10 €
poplatok SOZA Dod.: SOZA
80.40 €
mlieko materská škola Dod.: Tatranská mliekáreň, a.s.
4.80 €
internetové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.72 €
odvoz komunálneho odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
708.35 €
olej kosačka Dod.: Ing.Marek Czíria
15.40 €
telefónne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.82 €
elektrická energia VO Dod.: ZSE Energia, a.s.
218.48 €
potraviny materská škola Dod.: Dánó Monika
30.11 €
tlačiarenské služby Dod.: CPO s.r.o.
41.27 €
elektrická energia Dod.: ZSE Energia, a.s.
160.01 €
plyn materská škola Dod.: SPP, a.s.
59.00 €
plyn obec Dod.: SPP, a.s.
104.00 €
učebné pomôcky Dod.: RAABE - Dr. Josef Rabe Slovensko s.r.o.
90.78 €
členský príspevok ZVT HRON Dod.: ZVT HRON
100.00 €
POP DCOM 2017 Dod.: DataCentrum
355.00 €
traktor Viking 4-kolesový Dod.: Ing.Marek Czíria
3199.97 €
potraviny materská škola Dod.: Dánó Monika
27.55 €
elektrická energia VO Dod.: ZSE Energia, a.s.
253.54 €
internetové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
5.16 €
odvoz komunálneho odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
486.95 €
voda MŠ Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7.78 €
voda Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
27.22 €
telefónne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
39.04 €
poistenie osôb Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
33.50 €
elektrická energia Dod.: ZSE Energia, a.s.
160.01 €
mlieko materská škola Dod.: Tatranská mliekáreň, a.s.
4.80 €
žetony TKO Dod.: LINDERIN,s.r.o.
66.00 €
smetné nádoby Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
223.20 €
plyn materská škola Dod.: SPP, a.s.
155.00 €
plyn obec Dod.: SPP, a.s.
271.00 €
POP SLOVGRAM Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
výmena regulátor plynu Dod.: SPP, a.s.
99.06 €
tlačiarenské služby Dod.: CPO s.r.o.
15.44 €
stravné lístky Dod.: LE CHEQUE DEJENUER s.r.o.
645.54 €
revízia plynových zariadení Dod.: Judit Antal
35.00 €
internetové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
6.71 €
potraviny materská škola Dod.: Dánó Monika
27.70 €
projektová dokumentácie ústr.kúrenia stavby KD Dod.: ÚK PROJEKT Helena Kissová
600.00 €
tepelno technický posudok stavby KD Dod.: Ing.Štefan Lendvay
270.00 €
pílenie stromov Dod.: Daniel Guťan-ROPE
1500.00 €
elektrická energia VO Dod.: ZSE Energia, a.s.
249.06 €
elektrická energia VO Dod.: ZSE Energia, a.s.
1.56 €
členský príspevok OZ Tekov Dod.: OZ Tekov-Hont
175.00 €
telefónne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
39.73 €
odvoz komunálneho odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
390.12 €
tlačiarenské služby Dod.: CPO s.r.o.
15.14 €
elektrická energia Dod.: ZSE Energia, a.s.
125.57 €
audítorské služby Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
900.00 €
plyn obec Dod.: SPP, a.s.
495.00 €
potraviny materská škola Dod.: SPP, a.s.
283.00 €
internetové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
11.70 €
poplatok RTVS Dod.: Rozhlas a televízia Slovenska
56.88 €
poplatok SOZA Dod.: SOZA
20.40 €
poplatok SOZA Dod.: SOZA
12.00 €
potraviny materská škola Dod.: Dánó Monika
16.29 €
elektrická energia Dod.: ZSE Energia, a.s.
287.42 €
odvoz komunálneho odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
354.66 €
telefónne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.82 €
služby OPP Dod.: Milan Prajdák
60.00 €
potraviny materská škola Dod.: SPP, a.s.
300.00 €
plyn obec Dod.: SPP, a.s.
525.00 €
elektrická energia Dod.: ZSE Energia, a.s.
125.57 €
potraviny materská škola Dod.: Dánó Monika
22.15 €
tlačiarenské služby Dod.: CPO s.r.o.
21.28 €
plyn materská škola Dod.: SPP, a.s.
310.00 €
plyn obec Dod.: SPP, a.s.
541.00 €
elektrická energia Dod.: ZSE Energia, a.s.
125.57 €
mlieko MŠ Dod.: Tatranská mliekáreň, a.s.
4.80 €
členskýpríspevok RVC 2017 Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
130.00 €
členský príspevok ZPOZ Dod.: ZPOZ
14.60 €
poistenie majetku Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
199.16 €
poistenie majetku obce Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
86.40 €
internetové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
6.71 €
voda MŠ Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19.44 €
voda cintorín Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
2.59 €
voda Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
29.81 €
elektrická energia VO Dod.: ZSE Energia, a.s.
350.80 €
elektrická energia Dod.: ZSE Energia, a.s.
12.77 €
telefónne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.82 €
tlačiarenské služby Dod.: CPO s.r.o.
16.28 €
potraviny materská škola Dod.: Dánó Monika
24.88 €
odvoz komunálneho odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
386.48 €
POP za vedenie účtu cenných papierov Dod.: Prima banka Slovensko,a.s.
44.35 €
webstranka 2017 Dod.: Webex media, s.r.o.
144.00 €
učebné pomôcky Dod.: RAABE - Dr. Josef Rabe Slovensko s.r.o.
91.73 €
webstranka obce Dod.: Webex media, s.r.o.
468.00 €
Kvalifikovaný systémový certifikát Dod.: Disig, a.s.
32.40 €
internetové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
6.71 €
vodovodná prípojka ku novostavbe RD Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
232.21 €
poštové POP Dod.: Spoločný obecný úrad Levice
87.40 €
oprava verejného osvetlenia Dod.: Haiteg, s.r.o.
135.43 €
potraviny materská škola Dod.: Dánó Monika
15.37 €
členský príspevok ZMOS Blava Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
58.58 €
KEO2017 Dod.: KEO, s.r.o.
234.38 €
elektrická energia Dod.: ZSE Energia, a.s.
307.96 €
členský príspevok OZ Tekov Dod.: OZ Tekov-Hont
110.00 €
telefónne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.82 €
odvoz komunálneho odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
472.03 €
časopis obecné noviny Dod.: INPROST s.r.o.
67.60 €
plyn obec Dod.: SPP, a.s.
421.00 €
plyn materská škola Dod.: SPP, a.s.
239.00 €
stravné lístky Dod.: LE CHEQUE DEJENUER s.r.o.
609.54 €
ohńostroj Dod.: KOPYR, s.r.o.
850.00 €
potraviny dôchodci Dod.: NITRAZDROJ, a.s.
1732.66 €
servisné služby Dod.: CPO s.r.o.
7.78 €
poistenie majetku Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
345.58 €
časopis materská škola Dod.: Slovenská pošta, a.s.
37.60 €
časopis materská škola Dod.: Slovenská pošta, a.s.
20.28 €
internetové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
6.71 €
servisné služby Dod.: Haiteg, s.r.o.
91.94 €
elektrická energia VO Dod.: ZSE Energia, a.s.
296.74 €
odvoz komunálneho odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
655.04 €
telefónne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.82 €
potraviny materská škola Dod.: Dánó Monika
17.37 €
potraviny materská škola Dod.: Dánó Monika
24.68 €
tlačivá Dod.: CONNECT
34.00 €
elektrická energia Dod.: ZSE Energia, a.s.
126.40 €
servisné služby Dod.: CPO s.r.o.
23.16 €
vianočná exterierová výzdoba Dod.: ORGECO spol. s r.o.
1014.17 €
servis POC Dod.: W-Company s.r.o.
145.32 €
plyn materská škola Dod.: SPP, a.s.
202.00 €
plyn obec Dod.: SPP, a.s.
357.00 €
mlieko materská škola Dod.: Tatranská mliekáreň, a.s.
2.40 €
internetové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
6.71 €
členský príspevok OZ Tekov Dod.: OZ Tekov-Hont
110.00 €
voda Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
45.37 €
voda cintorín Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
2.59 €
voda MŠ Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
14.26 €
exterierové dvere MŠ Dod.: MONTECHNZ,s.r.o.
990.00 €
elektrická energia VO Dod.: ZSE Energia, a.s.
267.78 €
odvoz komunálneho odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
467.99 €
telefónne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.82 €
elektrická energia Dod.: ZSE Energia, a.s.
126.40 €
plyn materská škola Dod.: SPP, a.s.
123.00 €
plyn obec Dod.: SPP, a.s.
216.00 €
učebné pomôcky Dod.: Kotulič Petr
45.00 €
učebné pomôcky Dod.: RAABE - Dr. Josef Rabe Slovensko s.r.o.
90.68 €
žetony TKO Dod.: LINDERIN,s.r.o.
49.50 €
tlačiarenské služby Dod.: CPO s.r.o.
12.72 €
použitie hudobných diel Dod.: SOZA
14.40 €
použitie hudobných diel Dod.: SOZA
22.80 €
použitie hudobných diel Dod.: SOZA
19.20 €
mlieko materská škola Dod.: Tatranská mliekáreň, a.s.
2.40 €
internetové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
11.70 €
elektrická energia VO Dod.: ZSE Energia, a.s.
244.85 €
telefónne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.82 €
odvoz komunálneho odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
466.32 €
učebné pomôcky Dod.: RAABE - Dr. Josef Rabe Slovensko s.r.o.
25.00 €
tlačiarenské služby Dod.: CPO s.r.o.
19.46 €
plyn obec Dod.: SPP, a.s.
70.00 €
plyn MŠ Dod.: SPP, a.s.
40.00 €
elektrická energia Dod.: ZSE Energia, a.s.
126.40 €
internetové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
6.71 €
stravné lístky Dod.: LE CHEQUE DEJENUER s.r.o.
609.54 €
elektrická energia VO Dod.: ZSE Energia, a.s.
217.46 €
telefónne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.41 €
odvoz komunálneho odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
441.70 €
elektrická energia Dod.: ZSE Energia, a.s.
126.40 €
tlačivá materská škola Dod.: ŠEVT a.s.
5.69 €
plyn obec Dod.: SPP, a.s.
34.00 €
plyn materská škola Dod.: SPP, a.s.
19.00 €
servisné služby Dod.: CPO s.r.o.
15.10 €
časopisUCT2017 Dod.: Wolters Kluwer s.r.o
79.80 €
potraviny materská škola Dod.: Dánó Monika
1.76 €
potraviny materská škola Dod.: Dánó Monika
40.45 €
potraviny materská škola Dod.: Dánó Monika
50.09 €
telefónne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.30 €
poštové POP Dod.: Spoločný obecný úrad Levice
61.60 €
členský príspevok OZ Tekov Dod.: OZ Tekov-Hont
110.00 €
služby požiarna prevencia Dod.: Milan Prajdák
145.00 €
elektrická energia VO Dod.: ZSE Energia, a.s.
205.88 €
voda cintorín Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
3.89 €
voda MŠ Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18.14 €
voda Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
32.40 €
odvoz komunálneho odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
711.17 €
učebné pomôcky Dod.: RAABE - Dr. Josef Rabe Slovensko s.r.o.
90.68 €
telefónne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
36.31 €
tonery Dod.: CPO s.r.o.
25.61 €
elektrická energia Dod.: ZSE Energia, a.s.
126.40 €
plyn obec Dod.: SPP, a.s.
19.00 €
elektrická energia Dod.: ZSE Energia, a.s.
34.00 €
časopis životné prostredie Dod.: Slovenská pošta, a.s.
3.40 €
odvoz separovaný odpad Dod.: Služby Šárovce
59.50 €
doprava autobusom Dod.: ŠPEDIMEX SLOVAKIA,s.r.o.
374.40 €
internetové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
29.99 €
elektrická energia Dod.: ZSE Energia, a.s.
126.40 €
služby Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
84.00 €
elektrická energia Dod.: ZSE Energia, a.s.
207.46 €
telefónne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
12.43 €
časopis knižnica Dod.: Slovenská pošta, a.s.
20.28 €
odvoz komunálneho odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
442.00 €
servisné služby Dod.: CPO s.r.o.
42.54 €
plyn obec Dod.: SPP, a.s.
36.00 €
plyn materská škola Dod.: SPP, a.s.
21.00 €
geodetické zameranie miestnych komunikácií Dod.: GEODÉZIA LEVICE s.r.o.
840.00 €
potraviny materská škola Dod.: Dánó Monika
31.35 €
potraviny materská škola Dod.: Tatranská mliekáreň, a.s.
7.54 €
POP SOZA Dod.: SOZA
32.40 €
odvoz separovaný odpad Dod.: Služby Šárovce
59.50 €
internetové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
29.99 €
odvoz komunálneho odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
455.90 €
členský príspevok Dod.: ZVT HRON
100.00 €
elektrická energia VO Dod.: ZSE Energia, a.s.
230.96 €
telefónne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
47.78 €
elektrická energia Dod.: ZSE Energia, a.s.
126.40 €
stravné lístky Dod.: LE CHEQUE DEJENUER s.r.o.
609.54 €
plyn materská škola Dod.: SPP, a.s.
49.00 €
plyn obec Dod.: SPP, a.s.
86.00 €
členský príspevok Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
53.70 €
služby COPY Dod.: CPO s.r.o.
8.64 €
POP SLOVGRAM Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
odvoz separovaný odpad Dod.: Služby Šárovce
59.50 €
poistenie osôb Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
22.75 €
knihy materská škola Dod.: Ing. Mária Kučerová
29.00 €
2 ks 4-kolesové kosačky Dod.: Ing.Marek Czíria
457.50 €
mlieko materská škola Dod.: Tatranská mliekáreň, a.s.
5.04 €
internetové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
29.99 €
voda Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
15.55 €
voda Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
27.22 €
elektrická energia VO Dod.: ZSE Energia, a.s.
266.23 €
členský príspevok OZ Tekov Dod.: OZ Tekov-Hont
112.00 €
poistenie osôb Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
33.50 €
telefónne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
47.78 €
služby podanie žiadosti PPA Dod.: JA-BL-KO ct s.r.o.
799.00 €
projektová dokumentácia Kultúrny Dom Dod.: Ing. Mária Čomorová
1320.00 €
elektrická energia Dod.: ZSE Energia, a.s.
126.40 €
učebné pomôcky Dod.: RAABE - Dr. Josef Rabe Slovensko s.r.o.
90.68 €
odvoz komunálneho odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
425.12 €
potraviny materská škola Dod.: Dánó Monika
23.65 €
potraviny materská škola Dod.: Dánó Monika
10.72 €
potraviny materská škola Dod.: Dánó Monika
48.50 €
plyn MŠ Dod.: SPP, a.s.
127.00 €
plyn obec Dod.: SPP, a.s.
224.00 €
multifunkčná tlačiareň XEROX WC7125 Dod.: Pavel Watzka-ARPIS
1848.00 €
oprava verejného osvetlenia Dod.: Haiteg, s.r.o.
102.65 €
učebné pomôcky Dod.: ALADIN s.r.o.
148.80 €
služby verejné obstarávanie Dod.: EPIC Partner a.s.
1188.00 €
oprava verejného osvetlenia Dod.: Haiteg, s.r.o.
96.00 €
odvoz separovaný odpad Dod.: Služby Šárovce
59.50 €
revízia plynových zariadení Dod.: Judit Antal
120.00 €
audítorské služby Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
800.00 €
mlieko materská škola Dod.: Tatranská mliekáreň, a.s.
4.13 €
internetové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
30.98 €
elektrická energia Dod.: ZSE Energia, a.s.
279.40 €
časopis UCT Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
28.50 €
odvoz komunálneho odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
419.77 €
telefónne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
47.86 €
elektrická energia Dod.: ZSE Energia, a.s.
126.40 €
plyn obec Dod.: SPP, a.s.
409.00 €
plyn materská škola Dod.: SPP, a.s.
232.00 €
poplatok SOZA Dod.: SOZA
20.40 €
odvoz separovaný odpad Dod.: Služby Šárovce
59.50 €
poplatok SOZA Dod.: SOZA
12.00 €
pečať rozvoja obce Dod.: Národné informačné stredisko SR, a.s.
78.00 €
potraviny materská škola Dod.: Dánó Monika
40.64 €
potraviny materská škola Dod.: Dánó Monika
25.48 €
oprava verejného osvetlenia Dod.: Haiteg, s.r.o.
232.97 €
internetové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
30.98 €
vypracovanie VZN odpady Dod.: CONTROLECO s.r.o.
120.00 €
pečať rozvoja obce Dod.: Národné informačné stredisko SR, a.s.
186.00 €
elektrická energia Dod.: ZSE Energia, a.s.
281.73 €
učebné pomôcky Dod.: AJ Produkty a.s.
247.20 €
telefónne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
48.26 €
služby ZPO Dod.: Milan Prajdák
60.00 €
odvoz komunálneho odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
404.00 €
elektrická energia Dod.: SPP, a.s.
126.40 €
plyn materská škola Dod.: SPP, a.s.
246.00 €
plyn obec Dod.: SPP, a.s.
434.00 €
stravné lístky Dod.: LE CHEQUE DEJENUER s.r.o.
609.54 €
mlieko materská škola Dod.: Tatranská mliekáreň, a.s.
4.13 €
tlačivá Dod.: ŠEVT a.s.
18.06 €
odvoz separovaný odpad Dod.: Služby Šárovce
59.50 €
elektrická energia Dod.: ZSE Energia, a.s.
126.40 €
plyn obec Dod.: SPP, a.s.
448.00 €
plyn materská škola Dod.: SPP, a.s.
254.00 €
poistenie majetku 2016 Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
86.40 €
poistenie majetku 2016 Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
199.16 €
internetové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
25.99 €
učebné pomôcky Dod.: RAABE - Dr. Josef Rabe Slovensko s.r.o.
90.68 €
odvoz komunálneho odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
588.47 €
telefónne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
48.91 €
web 2016 Dod.: Webex media, s.r.o.
132.00 €
poplatok za vedenie CP Dod.: Prima banka Slovensko,a.s.
42.16 €
potraviny materská škola Dod.: Dánó Monika
43.04 €
čist a hyg,potreby Materská škola Dod.: Dánó Monika
23.96 €
odvoz separovaný odpad Dod.: Služby Šárovce
59.50 €
internetové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
25.99 €
ohńostroj Dod.: KOPYR, s.r.o.
850.00 €
certifikát DCOM Dod.: Disig, a.s.
32.40 €
telefónne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
47.78 €
potraviny dôchodci Dod.: NITRAZDROJ, a.s.
888.15 €
potraviny dôchodci Dod.: NITRAZDROJ, a.s.
993.24 €
poplatok SOZA Dod.: SOZA
93.60 €
USB KLúč Dod.: Haiteg, s.r.o.
70.67 €
plyn obec Dod.: SPP, a.s.
357.00 €
plyn materská škola Dod.: SPP, a.s.
222.00 €
časopis obecné noviny 2016 Dod.: INPROST s.r.o.
67.60 €
odvoz komunálneho odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
422.65 €
stravné lístky Dod.: LE CHEQUE DEJENUER s.r.o.
411.54 €
mlieko materská škola Dod.: Tatranská mliekáreň, a.s.
2.38 €
časopis knižnica Dod.: Slovenská pošta, a.s.
19.08 €
časopis materská škola Dod.: Slovenská pošta, a.s.
36.00 €
vianočná výzdoba Dod.: ORGECO spol. s r.o.
1014.31 €
oprava a údržba MK Dod.: JK projekt,s.r.o.
1785.00 €
poistenie majetku 2016 Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
345.58 €
prístrešok na budove Obcú Dod.: Štefan Baniar-PRINTTEAM
366.38 €
odvoz separovaný odpad Dod.: Služby Šárovce
59.50 €
internetové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
25.99 €
potraviny materská škola Dod.: Dánó Monika
40.62 €
časopis UCT Dod.: Wolters Kluwer s.r.o
75.00 €
KEO2016 Dod.: KEO, s.r.o.
264.97 €
oprava verejného osvetlenia Dod.: Haiteg, s.r.o.
195.58 €
odvoz komunálneho odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
434.58 €
telefónne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
47.78 €
učebné pomôcky Dod.: RAABE - Dr. Josef Rabe Slovensko s.r.o.
90.68 €
vodovodná prípojka ku RD súp.č.79 Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
168.94 €
elektrická energia Dod.: ZSE Energia, a.s.
428.64 €
plyn materská škola Dod.: SPP, a.s.
188.00 €
plyn obec Dod.: SPP, a.s.
303.00 €
tlačivá materská škola Dod.: Slovenská pošta, a.s.
8.87 €
mlieko MŠ Dod.: Tatranská mliekáreň, a.s.
4.81 €
potraviny materská škola Dod.: Dánó Monika
40.25 €
poistenie osôb Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
34.56 €
poštové POP Dod.: Spoločný obecný úrad Levice
15.80 €
odvoz separovaný odpad Dod.: Služby Šárovce
59.50 €
internetové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
25.99 €
voda MŠ Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
35.00 €
voda cintorín Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11.66 €
voda Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
40.19 €
telefónne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
47.78 €
odvoz komunálneho odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
483.65 €
oprava verejného osvetlenia Dod.: Haiteg, s.r.o.
282.29 €
PC služby Dod.: Haiteg, s.r.o.
123.00 €
elektrická energia Dod.: ZSE Energia, a.s.
428.64 €
plyn materská škola Dod.: SPP, a.s.
114.00 €
plyn obec Dod.: SPP, a.s.
183.00 €
hudobná produkcia Dod.: Glob-art s.r.o.
2500.00 €
poplatok SOZA Dod.: SOZA
80.40 €
internetové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
25.99 €
mlieko materská škola Dod.: Tatranská mliekáreň, a.s.
4.79 €
potraviny materská škola Dod.: Dánó Monika
12.09 €
potraviny materská škola Dod.: Dánó Monika
36.12 €
odvoz separovaný odpad Dod.: Služby Šárovce
37.87 €
stravné lístky Dod.: LE CHEQUE DEJENUER s.r.o.
609.54 €
učebné pomôcky Dod.: RAABE - Dr. Josef Rabe Slovensko s.r.o.
40.00 €
telefónne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
47.78 €
odvoz odpadu z cintorína Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
123.98 €
odvoz komunálneho odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
804.70 €
žetony TKO Dod.: LINDERIN,s.r.o.
55.00 €
odvoz separovaný odpad Dod.: Služby Šárovce
37.87 €
elektrická energia Dod.: ZSE Energia, a.s.
428.64 €
plyn MŠ Dod.: SPP, a.s.
37.00 €
plyn obec Dod.: SPP, a.s.
59.00 €
učebné pomôcky Dod.: Maquita s.r.o.
27.50 €
www.vssr Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
84.00 €
honoráre účinkujúcim 31.7. Dod.: FestBusiness s.r.o.
3232.00 €
internetové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
30.98 €
členský príspevok 2015 Dod.: OZ Tekov-Hont
315.00 €
odvoz komunálneho odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
659.27 €
telefónne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
53.61 €
elektrická energia Dod.: ZSE Energia, a.s.
428.64 €
reklamné služby Dod.: Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
120.00 €
poplatok SOZA Dod.: SOZA
468.00 €
plyn materská škola Dod.: SPP, a.s.
18.00 €
plyn obec Dod.: SPP, a.s.
29.00 €
oprava verejného osvetlenia Dod.: Haiteg, s.r.o.
145.18 €
dekorácia kvety Dod.: Magdaléna Peczeová Kvetinárstvo Lienka
38.00 €
učebné pomôcky Dod.: RAABE - Dr. Josef Rabe Slovensko s.r.o.
45.55 €
učebné pomôcky Dod.: RAABE - Dr. Josef Rabe Slovensko s.r.o.
44.35 €
odvoz separovaný odpad Dod.: Služby Šárovce
37.87 €
smetné nádoby Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
304.20 €
internetové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
45.79 €
odvoz elektroodpad Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
74.46 €
telefónne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
47.78 €
učebné pomôcky Dod.: ŠEVT a.s.
8.48 €
voda cintorín Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
5.18 €
voda MŠ Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
28.51 €
voda Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
32.41 €
doprava BUS Dod.: Štefan Pisar
383.40 €
odvoz komunálneho odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
411.41 €
práce POC Dod.: Haiteg, s.r.o.
72.00 €
elektrická energia Dod.: ZSE Energia, a.s.
428.64 €
plyn materská škola Dod.: SPP, a.s.
18.00 €
plyn obec Dod.: SPP, a.s.
29.00 €
odvoz separovaný odpad Dod.: Služby Šárovce
37.87 €
internetové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
30.98 €
odvoz komunálneho odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
389.42 €
časopis knižnica Dod.: Slovenská pošta, a.s.
19.08 €
telefónne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
57.96 €
časopis materská škola Dod.: Slovenská pošta, a.s.
3.40 €
audítorské služby Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
700.00 €
potraviny materská škola Dod.: Dánó Monika
4.44 €
potraviny materská škola Dod.: Dánó Monika
30.72 €
potraviny materská škola Dod.: Dánó Monika
27.19 €
elektrická energia Dod.: ZSE Energia, a.s.
428.64 €
stravné lístky Dod.: LE CHEQUE DEJENUER s.r.o.
609.54 €
oprava verejného osvetlenia Dod.: Haiteg, s.r.o.
302.90 €
plyn obec Dod.: SPP, a.s.
31.00 €
plyn obec Dod.: SPP, a.s.
19.00 €
mlieko materská škola Dod.: Tatranská mliekáreň, a.s.
4.77 €
odvoz separovaný odpad Dod.: Služby Šárovce
37.87 €
internetové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
27.98 €
zošity MŠ Dod.: Maquita s.r.o.
31.00 €
odvoz komunálneho odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
428.98 €
baranie mäso Dod.: Vladimír Trubíni UNICOM
313.74 €
telefónne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
50.78 €
poplatok SOZA Dod.: SOZA
14.40 €
elektrická energia Dod.: ZSE Energia, a.s.
428.64 €
plyn materská škola Dod.: SPP, a.s.
45.00 €
plyn obec Dod.: SPP, a.s.
73.00 €
cintorínske lavičky Dod.: STONELL,s.r.o.
712.80 €
potraviny materská škola Dod.: Dánó Monika
30.00 €
BOZP zdravotná služba Dod.: Milan Prajdák
170.00 €
odvoz separovaný odpad Dod.: Služby Šárovce
37.87 €
mlieko materská škola Dod.: Tatranská mliekáreň, a.s.
7.21 €
internetové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.99 €
poistenie majetku 2015 Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
33.50 €
voda MŠ Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20.74 €
voda Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
37.60 €
telefónne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
48.94 €
odvoz komunálneho odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
418.02 €
členský príspevok 2015 Dod.: ZVT HRON
120.60 €
vodovodná prípojka Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
169.10 €
verejné použitie hudobných diel Dod.: SLOVGRAM
33.50 €
potraviny materská škola Dod.: Dánó Monika
39.92 €
plyn materská škola Dod.: SPP, a.s.
119.00 €
plyn obec Dod.: SPP, a.s.
190.00 €
elektrická energia Dod.: ZSE Energia, a.s.
428.64 €
revízia plynových zariadení Dod.: Judit Antal
120.00 €
členský príspevok 2015 Dod.: OZ Tekov-Hont
315.00 €
oprava verejného osvetlenia Dod.: Haiteg, s.r.o.
130.85 €
mlieko materská škola Dod.: Tatranská mliekáreň, a.s.
4.81 €
odvoz separovaný odpad Dod.: Služby Šárovce
37.87 €
internetové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
25.99 €
odvoz komunálneho odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
359.31 €
telefónne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
47.51 €
učebné pomôcky Dod.: RAABE - Dr. Josef Rabe Slovensko s.r.o.
39.06 €
elektrická energia Dod.: ZSE Energia, a.s.
428.64 €
plyn obec Dod.: SPP, a.s.
347.00 €
plyn materská škola Dod.: SPP, a.s.
217.00 €
stravné lístky Dod.: LE CHEQUE DEJENUER s.r.o.
609.54 €
servis POC 2015 Dod.: SK s.r.o.
328.00 €
členský príspevok 2015 RZMOT Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
54.15 €
poplatok SOZA Dod.: SOZA
12.00 €
poplatok SOZA Dod.: SOZA
20.40 €
odvoz separovaný odpad Dod.: Služby Šárovce
37.87 €
poplatok RTVS Dod.: Rozhlas a televízia Slovenska
56.83 €
internetové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
25.99 €
časopis obecné noviny Dod.: INPROST s.r.o.
67.60 €
odvoz komunálneho odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
361.49 €
oprava verejného osvetlenia Dod.: Haiteg, s.r.o.
39.98 €
elektrická energia Dod.: ZSE Energia, a.s.
428.64 €
plyn obec Dod.: SPP, a.s.
368.00 €
plyn materská škola Dod.: SPP, a.s.
230.00 €
knihy poslancom Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
64.20 €
plyn materská škola Dod.: SPP, a.s.
237.00 €
plyn obec Dod.: SPP, a.s.
380.00 €
mlieko MŠ Dod.: Tatranská mliekáreň, a.s.
7.21 €
výmena okien,dverí Dod.: MITTO s.r.o.
1280.00 €
odvoz separovaný odpad Dod.: Služby Šárovce
37.87 €
tonery Dod.: SK s.r.o.
96.00 €
elektrická energia Dod.: ZSE Energia, a.s.
428.64 €
internetové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
25.99 €
telefónne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
49.02 €
voda Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
33.71 €
voda MŠ Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
15.55 €
voda cintorín Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
5.18 €
odvoz komunálneho odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
598.71 €
poistenie majetku 2015 Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
199.16 €
poistenie majetku 2015 Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
86.40 €
poštovne Dod.: Spoločný obecný úrad Levice
9.95 €
potraviny materská škola Dod.: Dánó Monika
24.54 €
potraviny materská škola Dod.: Dánó Monika
35.92 €
aktualizácia webstranka 2015 Dod.: Webex media, s.r.o.
144.00 €
časopis materská škola Dod.: RAABE - Dr. Josef Rabe Slovensko s.r.o.
37.91 €
oprava verejného osvetlenia Dod.: Haiteg, s.r.o.
499.18 €
tlačivá DzN Dod.: Obec Tekovský Hrádok
13.60 €
internetové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
25.99 €
telefónne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
51.68 €
výkopové práce Dod.: Peter Félix
124.32 €
poplatok za vedenie CP Dod.: Prima banka Slovensko,a.s.
39.96 €
výmena okná pohostinstvo Dod.: MITTO s.r.o.
760.08 €
potraviny dôchodci Dod.: NITRAZDROJ, a.s.
23.25 €
tlačivá MAS Dod.: OZ Tekov-Hont
11.91 €
servis POC 2014 Dod.: Ing. Lokša Ladislav
410.00 €
časopis materská škola Dod.: Slovenská pošta, a.s.
37.20 €
časopis knižnica Dod.: Slovenská pošta, a.s.
19.08 €
odvoz separovaný odpad Dod.: Služby Šárovce
37.87 €
odvoz komunálneho odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
478.97 €
členský príspevok 2015 ZMOS Blava Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
57.42 €
potraviny dôchodci Dod.: NITRAZDROJ, a.s.
1919.52 €
japonské čerešne Dod.: Gajdos Zsolt
1045.00 €
plyn materská škola Dod.: SPP, a.s.
331.00 €
plyn obec Dod.: SPP, a.s.
611.00 €
mlieko materská škola Dod.: Tatranská mliekáreň, a.s.
4.81 €
potraviny materská škola Dod.: Dánó Monika
56.20 €
potraviny materská škola Dod.: Dánó Monika
27.56 €
ohńostroj Dod.: KOPYR, s.r.o.
798.00 €
poistenie majetku 2015 Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
345.58 €
odvoz separovaný odpad Dod.: Služby Šárovce
37.87 €
školenie KEO Dod.: KEO, s.r.o.
49.20 €
internetové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
25.99 €
odvoz komunálneho odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
399.51 €
telefónne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
48.74 €
licencia KEO 2015 Dod.: KEO, s.r.o.
264.97 €
učebné pomôcky Dod.: RAABE - Dr. Josef Rabe Slovensko s.r.o.
38.91 €
elektrická energia Dod.: ZSE Energia, a.s.
441.78 €
plyn obec Dod.: SPP, a.s.
519.00 €
plyn materská škola Dod.: SPP, a.s.
281.00 €
mlieko materská škola Dod.: Tatranská mliekáreň, a.s.
7.21 €
poštové POP Dod.: Spoločný obecný úrad Levice
32.40 €
stravné lístky Dod.: LE CHEQUE DEJENUER s.r.o.
609.54 €
žetony na kom odpad Dod.: Mária Matušková Mcreative
16.50 €
internetové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
25.99 €
voda Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
31.10 €
voda MŠ Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11.66 €
odvoz separovaný odpad Dod.: Služby Šárovce
37.87 €
tonery Dod.: Ing. Lokša Ladislav
128.20 €
telefónne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
52.86 €
odvoz komunálneho odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
424.64 €
nádoby na komunálny odpad Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
368.28 €
elektrická energia Dod.: ZSE Energia, a.s.
441.78 €
plyn materská škola Dod.: SPP, a.s.
170.00 €
plyn obec Dod.: SPP, a.s.
314.00 €
futbalové branky Dod.: Stavmat Píla s.r.o.
300.00 €
SOZA Dod.: SOZA
80.40 €
projektová dokumentácia soc.zariadenie KD Dod.: Ing. Mária Čomorová
780.00 €
odvoz separovaný odpad Dod.: Služby Šárovce
37.87 €
koncert Robo Kazík Dod.: RK CENTRUM UNIVERSA s.r.o.
1200.00 €
baranie mäso Dod.: Vladimír Trubíni UNICOM
370.44 €
občerstvenie kultúra Dod.: Roman Pastier
120.00 €
internetové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
25.99 €
mlieko materská škola Dod.: Tatranská mliekáreň, a.s.
7.21 €
teplomery materská škola Dod.: SRMI s.r.o.
72.84 €
časopis UCT Dod.: Wolters Kluwer s.r.o
72.00 €
spoločenské tance Dod.: Tanečno športový klub JUNILEV
70.00 €
telefónne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
48.74 €
izolácia plochej strechy KD Dod.: Dušan Bogár
1090.50 €
učebné pomôcky Dod.: RAABE - Dr. Josef Rabe Slovensko s.r.o.
8.40 €
učebné pomôcky Dod.: ŠEVT a.s.
19.37 €
odvoz komunálneho odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
426.80 €
elektrická energia Dod.: ZSE Energia, a.s.
441.78 €
plyn materská škola Dod.: SPP, a.s.
55.00 €
plyn obec Dod.: SPP, a.s.
101.00 €
časopis materská škola Dod.: RAABE - Dr. Josef Rabe Slovensko s.r.o.
39.91 €
potraviny materská škola Dod.: Dánó Monika
17.47 €
potraviny materská škola Dod.: Dánó Monika
39.16 €
potraviny materská škola Dod.: Dánó Monika
32.75 €
výmena strešnej krytiny stavba kultúrny dom Dod.: Dušan Bogár
7902.00 €
žiadosť na ENVIROFOND Dod.: NetConsult, s.r.o.
300.00 €
BOZP Dod.: Milan Prajdák
70.00 €
odvoz separovaný odpad Dod.: Služby Šárovce
37.87 €
internetové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
25.99 €
voda Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12.70 €
voda MŠ Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7.62 €
voda cintorín Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
2.54 €
odvoz komunálneho odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
705.35 €
telefónne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
52.24 €
elektrická energia Dod.: ZSE Energia, a.s.
441.78 €
plyn materská škola Dod.: SPP, a.s.
26.00 €
plyn obec Dod.: SPP, a.s.
49.00 €
javisko, osvetlenie,ozvučenie Dod.: FestBusiness s.r.o.
3700.00 €
zdravotná služba Dod.: Slovenský červený kríž
170.00 €
odvoz separovaný odpad Dod.: Služby Šárovce
37.87 €
poplatok SOZA Dod.: SOZA
378.00 €
internetové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
25.99 €
zhotovenie vstupeniek na kultúru Dod.: MARBEX, spol. s r.o.
496.50 €
voda Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
8.89 €
voda MŠ Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19.04 €
voda Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
40.63 €
odvoz komunálneho odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
430.63 €
telefónne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
36.60 €
doprava BUS Dod.: Štefan Pisar
375.90 €
reklamné služby Dod.: Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
60.00 €
elektrická energia Dod.: ZSE Energia, a.s.
441.78 €
stravné lístky Dod.: LE CHEQUE DEJENUER s.r.o.
609.54 €
plyn materská škola Dod.: SPP, a.s.
26.00 €
plyn obec Dod.: SPP, a.s.
49.00 €
preplatok plyn Dod.: SPP, a.s.
-209.15 €
časopis životné prostredie Dod.: Slovenská pošta, a.s.
2.86 €
tlač plagátov Dod.: MARBEX, spol. s r.o.
804.00 €
baranie mäso Dod.: Vladimír Trubíni UNICOM
257.04 €
odvoz separovaný odpad Dod.: Služby Šárovce
37.87 €
internetové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
25.99 €
časopis obecné noviny Dod.: INPROST s.r.o.
15.60 €
tlačivá knižnica Dod.: ŠEVT a.s.
28.62 €
telefónne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
22.70 €
časopis knižnica Dod.: Slovenská pošta, a.s.
19.08 €
elektrická energia Dod.: ZSE Energia, a.s.
441.78 €
odvoz komunálneho odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
442.51 €
foto obce Dod.: CBS Fotomapy,s.r.o.
79.00 €
plyn materská škola Dod.: SPP, a.s.
29.00 €
plyn obec Dod.: SPP, a.s.
52.00 €
učebné pomôcky MŠ Dod.: RAABE - Dr. Josef Rabe Slovensko s.r.o.
40.41 €
odvoz sep.odpad Dod.: Služby Šárovce
37.87 €
plyn obec Dod.: SPP, a.s.
96.75 €
mlieko MŠ Dod.: Tatranská mliekáreň, a.s.
5.75 €
poštovné Dod.: Spoločný obecný úrad Levice
13.60 €
telefonne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
39.71 €
tonery tlačiareň Dod.: Ing. Lokša Ladislav
349.20 €
internet služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
27.60 €
odvoz komunálneho odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
410.36 €
elektrická energia Dod.: ZSE Energia, a.s.
441.78 €
potraviny MŠ Dod.: Dánó Monika
33.46 €
potraviny MŠ Dod.: Dánó Monika
16.98 €
potraviny MŠ Dod.: Dánó Monika
27.79 €
poštovné Dod.: Spoločný obecný úrad Levice
13.60 €
za verejný prenos v miestnom rozhlase Dod.: SLOVGRAM
33.50 €
FOTO obce Dod.: CBS Fotomapy,s.r.o.
79.00 €
odvoz sep.odpad Dod.: Služby Šárovce
37.87 €
telefonne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
39.14 €
poistenie Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
33.50 €
tonery tlačiareň Dod.: Ing. Lokša Ladislav
230.40 €
oprava MR a VO Dod.: Haiteg, s.r.o.
855.62 €
voda Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
27.94 €
voda Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12.70 €
telefonne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.96 €
odvoz komunálneho odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
387.26 €
časopis ÚS 2014 Dod.: MUNICIPALIA,a.s.
18.00 €
stravné lístky Dod.: LE CHEQUE DEJENUER s.r.o.
609.54 €
elektrická energia Dod.: ZSE Energia, a.s.
441.78 €
plyn MŠ Dod.: SPP, a.s.
109.00 €
plyn obec Dod.: SPP, a.s.
240.00 €
učebné pomôcky MŠ Dod.: RAABE - Dr. Josef Rabe Slovensko s.r.o.
40.41 €
čl.príspevok 2014 ZVT HRON Dod.: ZVT HRON
122.27 €
odvoz sep.odpad Dod.: Služby Šárovce
37.87 €
UCT.WIN Dod.: KEO, s.r.o.
59.88 €
internet služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
12.99 €
potraviny MŠ Dod.: Dánó Monika
29.02 €
odvoz komunálneho odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
376.30 €
telefonne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
41.46 €
elektrická energia Dod.: ZSE Energia, a.s.
441.78 €
plyn obec Dod.: SPP, a.s.
438.00 €
elektrická energia Dod.: SPP, a.s.
198.00 €
UCT 2014 Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
23.00 €
žetony TKO Dod.: Mária Matušková Mcreative
33.00 €
CD UCT POZN Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
9.00 €
poštovné Dod.: Spoločný obecný úrad Levice
3.40 €
použitie hudobných diel Dod.: SOZA
20.40 €
použitie hudobných diel Dod.: SOZA
12.00 €
mlieko MŠ Dod.: Tatranská mliekáreň, a.s.
5.75 €
audit UCT 2013 Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
600.00 €
odvoz sep.odpad Dod.: Služby Šárovce
37.87 €
internet služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
15.98 €
služby RTVS Dod.: Rozhlas a televízia Slovenska
56.78 €
telefonne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
37.75 €
učebné pomôcky MŠ Dod.: RAABE - Dr. Josef Rabe Slovensko s.r.o.
37.91 €
odvoz komunálneho odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
536.21 €
elektrická energia Dod.: ZSE Energia, a.s.
441.78 €
plyn MŠ Dod.: SPP, a.s.
210.00 €
plyn obec Dod.: SPP, a.s.
464.00 €
internet služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
7.81 €
za vedenie účtu Dod.: Prima banka Slovensko,a.s.
39.96 €
oprava el.vedenia Dod.: ZSE Energia, a.s.
94.03 €
odvoz sep.odpad Dod.: Služby Šárovce
37.87 €
web stranka obce Dod.: Webex media, s.r.o.
144.00 €
poistenie majetku obce Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
86.40 €
poistenie majetku obce Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
199.16 €
elektrická energia Dod.: ZSE Energia, a.s.
441.78 €
stravné lístky Dod.: LE CHEQUE DEJENUER s.r.o.
609.54 €
plyn MŠ Dod.: SPP, a.s.
217.00 €
plyn obec Dod.: SPP, a.s.
479.00 €
voda Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
33.01 €
voda Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
15.24 €
odvoz komunálneho odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
400.39 €
telefonne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
33.80 €
elektrická energia Dod.: ZSE Energia, a.s.
139.60 €
elektrická energia Dod.: ZSE Energia, a.s.
-312.82 €
potraviny MŠ Dod.: Dánó Monika
18.25 €
potraviny MŠ Dod.: Dánó Monika
28.41 €
potraviny MŠ Dod.: Dánó Monika
39.64 €
Tonery Dod.: Ing. Lokša Ladislav
226.60 €
Opakovaná dodávka zemného plynu Dod.: SPP, a.s.
-196.04 €
Opakovaná dodávka zemného plynu Dod.: SPP, a.s.
-57.43 €
Detská literatúra Dod.: RAABE - Dr. Josef Rabe Slovensko s.r.o.
35.31 €
Hlasové a telefónne služby, internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
5.18 €
Vianočná výzdoba Dod.: ORGECO spol. s r.o.
965.18 €
Tonery Dod.: Ing. Lokša Ladislav
160.30 €
Servistné práce - IS Dod.: Ing. Lokša Ladislav
396.00 €
Potraviny do darčekov pre deti Dod.: NITRAZDROJ, a.s.
199.26 €
Verejná správa SR - ročný prístup Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
76.00 €
Zábavná pyrotechnika Dod.: KOPYR, s.r.o.
770.00 €
Potraviny do darčekov pre dôchodcov Dod.: Obec Tekovský Hrádok
1745.05 €
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu Dod.: Služby Šárovce
37.87 €
Hlasové a telefónne služby, internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
39.84 €
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
392.07 €
Členský príspevok na rok 2014 Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
56.40 €
Predplatné časopisov Dod.: ŠEVT a.s.
17.88 €
Predplatné časopisov pre materskú škôlku Dod.: ŠEVT a.s.
36.66 €
Stolový kalendár Dod.: SB PRESS s.r.o.
99.60 €
Obecné noviny Dod.: INPROST s.r.o.
52.00 €
Opakovaná dodávka zemného plynu Dod.: SPP, a.s.
203.00 €
Opakovaná dodávka zemného plynu Dod.: SPP, a.s.
450.00 €
Združené poistenie majetku Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
345.58 €
Upgrade softvéru KEO Dod.: KEO, s.r.o.
239.04 €
Školenie KEO Dod.: KEO, s.r.o.
98.00 €
Vývoz triedeného odpadu Dod.: Služby Šárovce
31.87 €
Mesačné poplatky za internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
27.49 €
Tonery Dod.: Ing. Lokša Ladislav
153.10 €
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
386.72 €
Oprava verejného osvetlenia Dod.: Haiteg, s.r.o.
244.25 €
Orezávanie stromov Dod.: Haiteg, s.r.o.
173.83 €
Dodávanie elektriny Dod.: ZSE Energia, a.s.
479.58 €
Hlasové a telefónne služby, internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
39.70 €
Tonery Dod.: Ing. Lokša Ladislav
123.00 €
Opakovaná dodávka zemného plynu Dod.: SPP, a.s.
382.00 €
Opakovaná dodávka zemného plynu Dod.: SPP, a.s.
173.00 €
Vodné a stočné Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
17.77 €
Tlačiarenské služby Dod.: Slovenská pošta, a.s.
5.27 €
Oprava plynových kachlí Dod.: ELCHLAD,s.r.o.
46.92 €
Školské mlieko Dod.: Tatranská mliekáreň, a.s.
7.66 €
Detská literatúra Dod.: Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.
35.31 €
Vývoz triedeného odpadu Dod.: Služby Šárovce
37.87 €
Služby mobilnej siete Dod.: Slovak Telekom a.s.
40.29 €
Vodné a stočné Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
41.90 €
Vodné a stočné Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11.42 €
Hlasové a telefónne služby, internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
39.79 €
Jedálne kupóny Dod.: LE CHEQUE DEJENUER s.r.o.
609.54 €
Školské mlieko Dod.: Dánó Monika
54.21 €
Dodávanie elektriny Dod.: ZSE Energia, a.s.
479.58 €
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
447.61 €
Servis a oprava plynových kachlí OÚ Tekovský Hrádok Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
365.99 €
PP Dod.: Ing. Lokša Ladislav
154.20 €
Členský príspevok na rok 2013 Dod.: V dlani Hrona, občianske združenie
69.20 €
Poštovné Dod.: Spoločný obecný úrad Levice
7.90 €
Licencia za verejné použitie hudobných diel Dod.: SOZA
80.40 €
Opakovaná dodávka zemného plynu Dod.: SPP, a.s.
104.00 €
Opakovaná dodávka zemného plynu Dod.: SPP, a.s.
231.00 €
Hlasové a telefónne služby, internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.49 €
Školské potreby Dod.: Školex, spol. s r.o.
74.26 €
Komplety zošitov Dod.: Maquita s.r.o.
26.00 €
Oprava výtlkov Dod.: VIALLE - Ing. Jozef Horniak
2034.00 €
Školské mlieko Dod.: Tatranská mliekáreň, a.s.
7.66 €
Vývoz triedeného odpadu Dod.: Služby Šárovce
37.87 €
Hlasové a telefónne služby, internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
25.48 €
Hry pre materskú škôlku Dod.: Toys Aladin, s.r.o.
263.28 €
Príručka pre obecných a školských kronikárov Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
19.65 €
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
417.09 €
Hlasové a telefónne služby, internet Dod.: Slovak Telekom a.s.
42.37 €
Dodávanie elektriny Dod.: ZSE Energia, a.s.
479.58 €
Opakovaná dodávka zemného plynu Dod.: SPP, a.s.
74.00 €
Opakovaná dodávka zemného plynu Dod.: SPP, a.s.
34.00 €
Toner Dod.: Ing. Lokša Ladislav
76.60 €
Montáž a dodávka kotla pre MŠ Dod.: ELCHLAD,s.r.o.
1313.45 €
Pedagogická litertúra Dod.: RAABE - Dr. Josef Rabe Slovensko s.r.o.
34.91 €
Vývoz triedeného odpadu Dod.: Služby Šárovce
37.87 €
Preprava autobusom Dod.: Štefan Pisar
168.11 €
Softvér na vedenie ekonomickej agendy Dod.: KEO, s.r.o.
54.90 €
Predplatné mesačníka Účtovníctvo obcí Dod.: IURA EDITION, spol. s r.o.
69.60 €
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
586.72 €
Dodávka elektrickej energie Dod.: ZSE Energia, a.s.
479.58 €
Telekomunikačné služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
56.33 €
Opakovaná dodávka zemného plynu Dod.: SPP, a.s.
17.00 €
Opakovaná dodávka zemného plynu Dod.: SPP, a.s.
36.00 €
Poskytnutie potravín pre MŠ Dod.: Dánó Monika
47.91 €
inzercia Dod.: Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
78.00 €
inzercia Dod.: Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
60.00 €
autorská odmena verejné použitie hudobných diel Dod.: SOZA
378.00 €
odvoz triedeného odpadu Dod.: Služby Šárovce
37.87 €
služby verejné obstarávanie Dod.: Mária Matušková Mcreative
750.00 €
za telefonne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
43.30 €
internetové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
17.98 €
služby kultúra Dod.: Rozália Dobosiová- Festival DR
1000.00 €
poštovné Dod.: Spoločný obecný úrad Levice
10.70 €
služby SČK Dod.: Slovenský červený kríž
96.00 €
voda Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
13.97 €
voda Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
46.98 €
za elektrickú energiu Dod.: ZSE Energia, a.s.
479.58 €
inzercia Dod.: Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
40.00 €
kancelárske potreby MŚ Dod.: ŠEVT a.s.
4.79 €
odvoz komunálneho odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
325.42 €
zemný plyn Dod.: SPP, a.s.
17.00 €
zemný plyn Dod.: SPP, a.s.
36.00 €
stravné lístky Dod.: LE CHEQUE DEJENUER s.r.o.
609.54 €
oprava hojdačky Dod.: Bonario,s.r.o.
432.00 €
tonery do tlačiarne Dod.: Ing. Lokša Ladislav
579.10 €
potraviny MŠ Dod.: Dánó Monika
52.82 €
učebné pomôcky Dod.: BELL STUDIO IMRICH BELLUŠ
41.80 €
odvoz triedeného odpadu Dod.: Služby Šárovce
37.87 €
internetové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
17.98 €
učebné pomôcky Dod.: RAABE - Dr. Josef Rabe Slovensko s.r.o.
35.86 €
za telefonne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
48.41 €
časopis knižnica Dod.: Slovenská pošta, a.s.
2.86 €
odvoz komunálneho odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
457.74 €
časopis knižnica Dod.: Slovenská pošta, a.s.
17.88 €
Poistenie majetku Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
33.50 €
čistopis územného plánu ,papier.a elektron.forme Dod.: Ekoplán,s.r.o.
331.90 €
učebné pomôcky Dod.: IKAR,A.S.
37.60 €
elektrická energia Dod.: ZSE Energia, a.s.
479.58 €
reklamné predmety Dod.: MARBEX, spol. s r.o.
1135.80 €
zemný plyn Dod.: SPP, a.s.
18.00 €
zemný plyn Dod.: SPP, a.s.
39.00 €
web.služby Dod.: Webex media, s.r.o.
156.00 €
tonery do tlačiarne Dod.: Ing. Lokša Ladislav
167.90 €
zemný plyn Dod.: SPP, a.s.
22.84 €
zemný plyn Dod.: SPP, a.s.
289.34 €
odvoz triedeného odpadu Dod.: Služby Šárovce
37.87 €
voda Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1.27 €
voda Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1.27 €
internetové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
17.98 €
odvoz komunálneho odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
395.44 €
za elektrickú energiu Dod.: ZSE Energia, a.s.
479.58 €
potraviny MŠ Dod.: Dánó Monika
46.46 €
telefonne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
61.54 €
odvoz triedeného odpadu Dod.: Služby Šárovce
37.87 €
členstvo ZVT Hron Dod.: ZVT HRON
117.25 €
potraviny MŠ Dod.: Dánó Monika
41.55 €
poštové POP Dod.: Spoločný obecný úrad Levice
46.20 €
baranie mäso Dod.: Vladimír Trubíni UNICOM
204.12 €
žetony TKO Dod.: Obec Tekovský Hrádok
27.50 €
voda Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
43.18 €
voda Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
66.02 €
verejný prenos zvukových záznamov Dod.: SLOVGRAM
33.50 €
internetové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
27.78 €
učebné pomôcky Dod.: RAABE - Dr. Josef Rabe Slovensko s.r.o.
41.26 €
smetné nádoby Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
379.20 €
tonery do tlačiarne Dod.: Ing. Lokša Ladislav
70.10 €
elektrická energia Dod.: ZSE Energia, a.s.
479.58 €
odvoz komunálneho odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
408.29 €
za telefonne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
78.10 €
revízia plynových zariadení Dod.: Judit Antal
120.00 €
zemný plyn Dod.: SPP, a.s.
609.00 €
zemný plyn Dod.: SPP, a.s.
222.00 €
zemný plyn Dod.: SPP, a.s.
112.00 €
aktualizácia internetové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
1.02 €
elektrická energia Dod.: ZSE Energia, a.s.
42.56 €
mlieko MŠ Dod.: Tatranská mliekáreň, a.s.
7.66 €
potraviny MŠ Dod.: Dánó Monika
39.36 €
odvoz triedeného odpadu Dod.: Služby Šárovce
37.87 €
odvoz komunálneho odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
479.58 €
internetové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
11.99 €
učebné pomôcky Dod.: FORTUNA LIBRI,s.r.o.
68.20 €
tlačivá MŠ Dod.: ŠEVT a.s.
4.92 €
odvoz komunálneho odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
371.04 €
za telefonne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
36.25 €
služby verejnosti poskytované RTVS Dod.: Obec Tekovský Hrádok
56.68 €
zemný plyn Dod.: SPP, a.s.
205.00 €
elektrická energia Dod.: SPP, a.s.
405.00 €
členstvo ZVT Hron Dod.: ZVT HRON
117.25 €
tonery do tlačiarne Dod.: Ing. Lokša Ladislav
409.20 €
učebné pomôcky Dod.: RAABE - Dr. Josef Rabe Slovensko s.r.o.
41.26 €
učebné pomôcky Dod.: NOMIland didaktik,s.r.o.
35.82 €
právne služby Dod.: JUDr.Cambel
330.00 €
odvoz triedeného odpadu Dod.: Služby Šárovce
37.87 €
internetové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
11.99 €
za elektrickú energiu Dod.: ZSE Energia, a.s.
479.58 €
za mlieko MŠ Dod.: Tatranská mliekáreň, a.s.
7.66 €
za telefonne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
36.32 €
za reprodukciu hudby prostredníctvom rozhlasu Dod.: SOZA
20.40 €
za verejné použitie hudobných diel Dod.: SOZA
12.00 €
odvoz komunálneho odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
498.84 €
zemný plyn Dod.: SPP, a.s.
217.00 €
zemný plyn Dod.: SPP, a.s.
429.00 €
elektrická energia Dod.: ZSE Energia, a.s.
25.25 €
potraviny MŠ Dod.: Dánó Monika
27.45 €
elektrická energia Dod.: ZSE Energia, a.s.
454.33 €
mlieko MŠ Dod.: Tatranská mliekáreň, a.s.
5.59 €
POP za vedenie účtu Dod.: Prima banka Slovensko,a.s.
39.96 €
odvoz triedeného odpadu Dod.: Služby Šárovce
37.87 €
internetové služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
11.99 €
inzercia Dod.: Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
20.40 €
stravné lístky Dod.: LE CHEQUE DEJENUER s.r.o.
609.00 €
oprava plyn.kotla v MŠ Dod.: ELCHLAD,s.r.o.
320.92 €
poštovné Dod.: Mesto Levice
19.40 €
oprava verejného osvetlenia Dod.: Haiteg, s.r.o.
54.85 €
telefonne služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.74 €
odvoz komunálneho odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
359.09 €
zemný plyn Dod.: SPP, a.s.
443.00 €
zemný plyn Dod.: SPP, a.s.
224.00 €
Poistenie majetku Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
199.16 €
Poistenie Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
86.40 €
Obecné noviny na rok 2013 Dod.: INPROST s.r.o.
52.00 €
Úhrada za zemný plyn Dod.: SPP, a.s.
167.10 €
Úhrada za zemný plyn Dod.: SPP, a.s.
340.54 €
Vodné a stočné Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
58.07 €
Platba za elektrickú energiu Dod.: ZSE Energia, a.s.
245.57 €
Platba za elektrickú energiu Dod.: ZSE Energia, a.s.
35.86 €
Zábavná pyrotechnika tr. II. Dod.: KOPYR, s.r.o.
396.20 €
Zábavná pyrotechnika tr. II. Dod.: KOPYR, s.r.o.
375.00 €
Regionálne noviny Týždeň na Pohroní Dod.: Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
20.40 €
Úhrada za zemný plyn Dod.: SPP, a.s.
157.98 €
Úhrada za zemný plyn Dod.: SPP, a.s.
331.16 €
Vytvorenie kalendárov Dod.: Jozef Smrhola-OLYMP
208.66 €
Potraviny pre materskú škôlku Dod.: Dánó Monika
53.71 €
Školské mlieko Dod.: Tatranská mliekáreň, a.s.
3.85 €
Vývoz triedeného odpadu Dod.: Služby Šárovce
37.87 €
Telekomunikačné služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
11.99 €
Mesačník Účtovníctvo obcí Dod.: IURA EDITION, spol. s r.o.
64.66 €
Zneškodňovanie odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
433.02 €
Doména, webhosting a záloha webstránky Dod.: Webex media, s.r.o.
120.00 €
Telekomunikačné služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
57.16 €
Tlačivá Dod.: ŠEVT a.s.
22.51 €
Predplatné časopisov do knižnice Dod.: Slovenská pošta, a.s.
36.66 €
Predplatné časopisov do knižnice Dod.: Slovenská pošta, a.s.
17.88 €
Servisné práce - správa počítačových systémov Dod.: Ing. Lokša Ladislav
384.00 €
Tonery Dod.: Ing. Lokša Ladislav
102.50 €
Poradca podnikateľa Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
76.00 €
Úhrada za zemný plyn Dod.: SPP, a.s.
210.00 €
Úhrada za zemný plyn Dod.: SPP, a.s.
416.00 €
Program KEO - rok 2013 Dod.: KEO, s.r.o.
237.48 €
Detská literatúra Dod.: RAABE - Dr. Josef Rabe Slovensko s.r.o.
39.11 €
Medialne služby Dod.: MediaDIDA s.r.o.
288.00 €
Poistná zmluva Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
345.58 €
Prepracovanie projektu Dod.: Centire s.r.o.
600.00 €
Potraviny pre materskú škôlku Dod.: Dánó Monika
46.72 €
Telekomunikačné služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
11.99 €
Vývoz triedeného odpadu Dod.: Služby Šárovce
37.87 €
Národný informačný portál Dod.: Národné informačné stredisko SR, a.s.
120.00 €
Stolové kalendáre Dod.: SB PRESS s.r.o.
99.60 €
Školské mlieko Dod.: Tatranská mliekáreň, a.s.
7.66 €
Tašky s potlačou Dod.: MARBEX, spol. s r.o.
19.80 €
Zneškodňovanie odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
426.67 €
Platba za elektrickú energiu Dod.: ZSE Energia, a.s.
470.21 €
Telekomunikačné služby Dod.: Slovak Telekom a.s.
35.39 €
Platba za elektrickú energiu Dod.: ZSE Energia, a.s.
218.91 €
Vývoz triedeného odpadu Dod.: Služby Šárovce
37.87 €
Literatúra pre materskú školu Dod.: RAABE - Dr. Josef Rabe Slovensko s.r.o.
50.40 €
Úhrada za plyn Dod.: SPP, a.s.
179.00 €
Úhrada za plyn Dod.: SPP, a.s.
7.71 €
Účasntícky poplatok za školenie KEO Dod.: KEO, s.r.o.
98.00 €

Archív

Číslo faktúry Predmet plnenia Dodávateľ Vystavená Suma
Faktúra prijatá (FaP) 201200001
FaP 2012000002
FaP 2012000003
FaP 2012000004
FaP 2012000005
FaP 2012000006
FaP 2012000007
FaP 2012000008
FaP 2012000009
FaP 20120000010
FaP 2012000011
FaP 2012000012
FaP 2012000013
FaP 2012000014
FaP 2012000015
FaP 2012000016
FaP 2012000017
FaP 2012000018
FaP 2012000019
FaP 201200020
FaP 2012000021
FaP 2012000022
FaP 2012000023
FaP 2012000024
2012000025
FaP 2012000026
FaP 2012000027
2012000028
FaP 2012000029
FaP 2012000030
FaP 2012000031
FaP 2012000032
FaP 2012000033
FaP 2012000034
FaP 2012000035
FaP 2012000036
FaP 2012000037
FaP 2012000038
2012000039
FaP 2012000040
2012000041
2012000042
2012000043
2012000044
2012000045
FaP 2012000046
FaP 2012000047
FaP 2012000048
FaP 2012000049
FaP 2012000050
FaP 2012000051
FaP 2012000052
FaP 2012000053
FaP 2012000054
FaP 2012000055
FaP 2012000056
FaP 2012000057
FaP 2012000058
FaP 2012000059
FaP 2012000060
FaP 2012000061
FaP 2012000062
FaP 2012000063
FaP 2012000064
FaP 2012000065
FaP 2012000066
FaP 2012000067
FaP 2012000068
FaP 2012000069
FaP 2012000070
FaP 2012000071
FaP 2012000072
FaP 2012000073
FaP 2012000074
FaP 2012000075
FaP 2012000076
FaP 2012000077
FaP 2012000078
FaP 2012000079
FaP 2012000080
FaP 2012000081
FaP 2012000082
FaP 2012000083
FaP 2012000084
FaP 2012000085
FaP 2012000086
FaP 2012000087
FaP 2012000088
FaP 2012000089
FaP 2012000090
FaP 2012000091
FaP 2012000092
FaP 2012000093
FaP 2012000094
FaP 2012000095
FaP 2012000096
FaP 2012000097
FaP 2012000098
FaP 2012000099
FaP 2012000100
FaP 2012000101
FaP 2012000102
FaP 2012000103
FaP 2012000104
FaP 2012000105
FaP 2012000106
FaP 2012000107
FaP 2012000108
FaP 2012000109
FaP 2012000110
FaP 2012000111
FaP 2012000112
FaP 2012000113
FaP 2012000114
FaP 2012000115
FaP 2012000116
FaP 2012000117
FaP 2012000118
FaP 2012000119
FaP 2012000120
FaP 2012000121
FaP 2012000122
FaP 2012000123
FaP 2012000124
FaP 2012000125
FaP 2012000126
FaP 2012000127
FaP 2012000128
FaP 2012000129
FaP 2012000130
FaP 2012000131
FaP 2012000132
FaP 2012000133
FaP 2012000134
FaP 2012000135
FaP 2012000136
FaP 2012000137
FaP 2012000138
FaP 2012000139
FaP 2012000140
FaP 2012000141
FaP 2012000142
FaP 2012000143 Školenie KEO Veľký Krtíš 30.10.2012 98
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z
Faktúra prijatá 2011032
Fatúra prijatá 2011033
Faktúra prijatá 2011034
Faktúra prijatá 2011035
Faktúra prijatá 2011036
Faktúra prijatá 2011037
Faktúra prijatá 2011038
Faktúra prijatá 2011039
Faktúra prijatá 2011040
Faktúra prijatá 2011041
Faktúra prijatá 2011046
Faktúra prijatá 2011049
Faktúra prijatá 2011056
Faktúra prijatá 2011057
Faktúra prijatá 2011058
Faktúra prijatá 2011067
Faktúra prijatá 2011069
Faktúra prijatá 2011075
Faktúra prijatá 2011078
FaP 2011090
FaP 2011092
FaP 2011093
FaP 2011096
FaP 20110101
Faktúra prijatá 2011000107
Faktúra prijatá 2011000108
Faktúra prijatá 2011000109
Faktúra prijatá 2011000112
Faktúra prijatá 2011000118
Faktúra prijatá 2011000123
Faktúra prijatá 2011000126
Faktúra prijatá 2011000128
Faktúra prijatá 2011000133
Faktúra prijatá 2011000140
Faktúra prijatá 2011000142
Faktúra prijatá 2011000144
FaP2011000153
FaP 2011000155
FaP 2011000157
FaP 2011000162
FaP 2011000164
FaP 2011000170
FaP 2011000176
FaP 2011000179
FaP 2011000182
FaP 2011000184
FaP 2011000191

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 17:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár