Kontakty

Toto webové sídlo www.tekovskyhradok.sk spravuje Obec Tekovský Hrádok je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008), doplnené Výnosom č.55/2014  MF SR o štandardoch pre IS VS.

Správca obsahu

Obec Tekovský Hrádok

Adresa:
Obecný úrad Tekovský Hrádok
Tekovský Hrádok 126
935 51 Tekovský Hrádok

IČO: 00800333

Samosprávny kraj: Nitriansky
Okres: Levice
Región: Tekov
Počet obyvateľov: 362
Rozloha: 732 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1232

Všeobecné informácie: info@obec-tekovskyhradok.sk
Podateľňa: info@obec-tekovskyhradok.sk
Starosta: Vojtech Ožvald, e-mail: info@obec-tekovskyhradok.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: info@obec-tekovskyhradok.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 036 / 639 52 81

E-mail: info@obec-tekovskyhradok.sk

Kompetencie:
Obec Tekovský Hrádok je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Tekovský Hrádok je zriadený na  Spoločný úrad miest a obcí Levice, Hotel Atóm, II.Sv. Michala č.4, Blok A, 2. poschodie, 934 01 Levice

Úradné hodiny: 

Pondelok   8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 17.00
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 12.00

Technický prevádzkovateľ:

wbx, s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 17:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár