Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Integrácia redakčného systému WEBYportal pomocou služby "CUET integračný konektor" Odb.: Obec Tekovský Hrádok
Dod.: WEBY GROUP,s.r.o.
468.00 €
Dodanie grafického riešenia, výroba a prevádzka diela a zabezpečenie jeho komplexného riešenia Odb.: Obec Tekovský Hrádok
Dod.: WEBY GROUP,s.r.o.
518.40 €
Dodanie bezdôtového prístupových bodov na verených priestranstvách v rámci obce Tekovský Hrádok Odb.: Obec Tekovský Hrádok
Dod.: NITRANET, s.r.o.
15000.00 €
Zmluva o poskytnutí NFP Odb.: Obec Tekovský Hrádok
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
14250.00 €
Zmluva o poskytnutí NFP Odb.: Obec Tekovský Hrádok
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
14250.00 €
Zmluva o poskytnutí NFP Odb.: Obec Tekovský Hrádok
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
14250.00 €
zmluva o grantovom účte Odb.: Obec Tekovský Hrádok
Dod.: Prima banka Slovensko,a.s.
0.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Tekovský Hrádok
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
0.00 €
Spracovanie ŽoNFP v rámci výzvy č. OPII-2018/7/1-DOP na predkladanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu "WIFI pre Teba" Odb.: Obec Tekovský Hrádok
Dod.: PROROZVOJ, s.r.o.
650.00 €
Zmena existujúceho objektu kultúrneho domu a obecného úradu výmenou výplní otvorov v obvodovom murive a dodatočným zateplením - Tekovský Hrádok Odb.: Obec Tekovský Hrádok
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
127085.25 €
zámena nehnuteľností Odb.: Obec Tekovský Hrádok
Dod.: Rímskokatolícka cirkev Farnosť Kalná nad Hronom
0.00 €
Rozpočet diela " Zmena exist. objektu KD a obec. úradu výmenou výplní otvorov v obvodovom murive a dodatočným zateplením - Tekovský Hrádok" Odb.: Obec Tekovský Hrádok
Dod.: ZLATNER, spol. s r.o.
172620.83 €
Zhotovenie diela " Zmena exist. objektu KD a obec. úradu výmenou výplní otvorov v obvodovom murive a dodatočným zateplením - Tekovský Hrádok" Odb.: Obec Tekovský Hrádok
Dod.: ZLATNER, spol. s r.o.
172620.83 €
zmluva o grantovom účte Odb.: Obec Tekovský Hrádok
Dod.: Prima banka Slovensko,a.s.
0.00 €
zmluva o bežnom účte Odb.: Obec Tekovský Hrádok
Dod.: Prima banka Slovensko,a.s.
0.00 €
zmluva o bežnom účte Odb.: Obec Tekovský Hrádok
Dod.: Prima banka Slovensko,a.s.
0.00 €
zmluva o bežnom účte Odb.: Obec Tekovský Hrádok
Dod.: Prima banka Slovensko,a.s.
0.00 €
zmluva o bežnom účte Odb.: Obec Tekovský Hrádok
Dod.: Prima banka Slovensko,a.s.
0.00 €
Žiadosť o čerpanie fin.prostriedkov na základe výzvy PPA Odb.: Obec Tekovský Hrádok
Dod.: JA-BL-KO ct s.r.o.
500.00 €
o poskytovaní služieb webportal obce Odb.: Obec Tekovský Hrádok
Dod.: WEBY GROUP,s.r.o.
21.18 €
o zabezpečení hudobného výkonu Odb.: Obec Tekovský Hrádok
Dod.: Umelecká agentúra O.W.-MUSIC,s.r.o.
1350.00 €
o aktualizácii programu " Elektronická registratúra" Odb.: Obec Tekovský Hrádok
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
114.00 €
o poskytnutí dotácie na podporu športu Odb.: Obec Tekovský Hrádok
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
1700.00 €
o poskytnutí dotácie na podporu kultúry Odb.: Obec Tekovský Hrádok
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
1700.00 €
o zabezpečení servisu a dodávky POC techniky Odb.: Obec Tekovský Hrádok
Dod.: W-Company s.r.o.
89.00 €
o poskytovaní audítorských služieb Odb.: Obec Tekovský Hrádok
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
1000.00 €
poradenstvo a žiadosť o čerpanie prostriedkov zo ŠRz Environmentálneho fondu Odb.: Obec Tekovský Hrádok
Dod.: JA-BL-KO ct s.r.o.
799.00 €
výrub stromov Odb.: Obec Tekovský Hrádok
Dod.: Daniel Guťan-ROPE
1500.00 €
Príspevok na činnosť správcu IS DCOM na r.2017-2019 Odb.: Obec Tekovský Hrádok
Dod.: DataCentrum
355.00 €
webstránka Odb.: Obec Tekovský Hrádok
Dod.: Webex media, s.r.o.
390.00 €
Zmluva pre úrazové poistenie Odb.: Obec Tekovský Hrádok
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
30.24 €
HLZ o použití hudobných diel Odb.: Obec Tekovský Hrádok
Dod.: SOZA
0.00 €
HLZ o použití hudobných diel Odb.: Obec Tekovský Hrádok
Dod.: SOZA
0.00 €
zmena platby Odb.: Obec Tekovský Hrádok
Dod.: Slovak Telekom a.s.
6.71 €
Magio Internet L -ADSL Odb.: Obec Tekovský Hrádok
Dod.: Slovak Telekom a.s.
45.00 €
udelenie súhlasu s použitím hudobných diel Odb.: Obec Tekovský Hrádok
Dod.: SOZA
32.40 €
pozemky vo vlastníctve obce, v rámci plánovanej výstavby trafostaníc Odb.: Obec Tekovský Hrádok
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
12.00 €
o zriadení vecných bremien Odb.: Obec Tekovský Hrádok
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
4.00 €
prevádzkovanie triedeného zberu odpadov Odb.: Obec Tekovský Hrádok
Dod.: ENVI-PAK,a.s.
0.00 €
úrazové poistenie osôb vykonávajúcich MOS pre obec Odb.: Obec Tekovský Hrádok
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
22.75 €
vyhotovenie žiadosti PPA Odb.: Obec Tekovský Hrádok
Dod.: JA-BL-KO ct s.r.o.
799.00 €
použitie zvukových záznamov prostredníctvom MR Odb.: Obec Tekovský Hrádok
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
služby za vyhotovenie písomností EEP Odb.: JA-BL-KO ct,s.r.o.
Dod.: Obec Tekovský Hrádok
12345.00 €
audit účtovnej uzavierky k 31.12.2016 Odb.: Ing.Jozef Adamkovič
Dod.: Obec Tekovský Hrádok
900.00 €
tlačiareň XEROX,servis, kópie výtlačkov Odb.: CPO s.r.o.
Dod.: Obec Tekovský Hrádok
0.01 €
VO výber dodávateľa projekt Zateplenie KD Odb.: EPIC Partner a.s.
Dod.: Obec Tekovský Hrádok
1188.00 €
lesný pozemok, p.č. 373/3, "E" KN Odb.: MUDr. Ján Littva
Dod.: Obec Tekovský Hrádok
150.00 €
Zhotovenie tovarov a služieb Odb.: Levstav-Levice s.r.o.
Dod.: Obec Tekovský Hrádok
83950.50 €
predaj pozemkov Odb.: Mgr.Erika Balya
Dod.: Obec Tekovský Hrádok
2609.42 €
Prenájom pozemku Odb.: MUDr. Ján Littva
Dod.: Obec Tekovský Hrádok
100.00 €

Archív

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 17:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár