Kontakty

Toto webové sídlo www.tekovskyhradok.sk spravuje Obec Tekovský Hrádok je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008), doplnené Výnosom č.55/2014  MF SR o štandardoch pre IS VS.

Správca obsahu

Obec Tekovský Hrádok

Adresa:

Obecný úrad Tekovský Hrádok
Tekovský Hrádok 126
935 51 Tekovský Hrádok

IČO: 00800333

Samosprávny kraj: Nitriansky
Okres: Levice
Región: Tekov
Počet obyvateľov: 362
Rozloha: 732 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1232

Všeobecné informácie: info@tekovskyhradok.sk
Podateľňa: podatelna@tekovskyhradok.sk
Starosta: starosta@tekovskyhradok.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@tekovskyhradok.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 36 639 52 81

E-mail: sekretariat@tekovskyhradok.sk

Kompetencie:
Obec Tekovský Hrádok je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Tekovský Hrádok je zriadený na  Spoločný úrad miest a obcí Levice, Hotel Atóm, II.Sv. Michala č.4, Blok A, 2. poschodie, 934 01 Levice.

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk