Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 60)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
1 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe Odb.: Obchodná akadémia, Kálmána Kittenbergera 2, Levice
Dod.: -Obec Tekovský Hrádok
0 €
122288836 Pripojenie Odb.: -Obec Tekovský Hrádok
Dod.: Západoslovenská distribučná a.s.
0 €
11011245 Zmena cien Odb.: -Obec Tekovský Hrádok
Dod.: Waste transport, a.s.
0 €
ZLP-VT-2021-0623 výpočtová technika Odb.: -Obec Tekovský Hrádok
Dod.: DataCentrum
100 €
4/2021 Odoberanie odpadov Odb.: Obec Tekovský Hrádok
Dod.: ARGUSS, s.r.o.
0 €
2/2021 zber, vývoz, zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadov Odb.: Obec Tekovský Hrádok
Dod.: Waste transport, a.s.
0 €
1/2021 Antigénové testovanie osôb v obci Tekovský Hrádok Odb.: Obec Tekovský Hrádok
Dod.: URGENT, s.r.o.
0 €
7 zber, vývoz a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Tekovský Hrádok
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
0 €
122020 Zmluva o výpožičke Odb.: Obec Tekovský Hrádok
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
2020/128/0731 návratná finančná výpomoc Odb.: Obec Tekovský Hrádok
Dod.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
5 319 €
4/2020 Integrácia redakčného systému WEBYportal pomocou služby "CUET integračný konektor" Odb.: Obec Tekovský Hrádok
Dod.: WEBY GROUP,s.r.o.
468 €
3/2020 Dodanie grafického riešenia, výroba a prevádzka diela a zabezpečenie jeho komplexného riešenia Odb.: Obec Tekovský Hrádok
Dod.: WEBY GROUP,s.r.o.
518.40 €
2/2020 Dodanie bezdôtového prístupových bodov na verených priestranstvách v rámci obce Tekovský Hrádok Odb.: Obec Tekovský Hrádok
Dod.: NITRANET, s.r.o.
15 000 €
Z311071Z747 Zmluva o poskytnutí NFP Odb.: Obec Tekovský Hrádok
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
14 250 €
Z311071Z747 Zmluva o poskytnutí NFP Odb.: Obec Tekovský Hrádok
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
14 250 €
Z311071Z747 Zmluva o poskytnutí NFP Odb.: Obec Tekovský Hrádok
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
14 250 €
1/2020 zmluva o grantovom účte Odb.: Obec Tekovský Hrádok
Dod.: Prima banka Slovensko,a.s.
0 €
100 0010 Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Tekovský Hrádok
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
0 €
6/2019 Spracovanie ŽoNFP v rámci výzvy č. OPII-2018/7/1-DOP na predkladanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu "WIFI pre Teba" Odb.: Obec Tekovský Hrádok
Dod.: PROROZVOJ, s.r.o.
650 €
7/2019 Zmena existujúceho objektu kultúrneho domu a obecného úradu výmenou výplní otvorov v obvodovom murive a dodatočným zateplením - Tekovský Hrádok Odb.: Obec Tekovský Hrádok
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
127 085.25 €
Generované portálom Uradne.sk