Kultúra

Otváracia doba: Piatok od 17:00 do 19:00 hod.

Knihovníčka: Ing.. Kristína Kissová, Tekovský Hrádok 149

  • Ďakujeme rodine Ožvaldovej, ktorá darovala zo svojej rodinnej knižnice  v r. 2015/2016,  Knižnici v Tekovskom Hrádku 181 ks kníh

Prehľad údajov o činnosti knižnice za rok 2015

Knižný fond spolu: 2082
Odborná literatúra pre dospellých: 246
Krásna literatúra pre dospelých: 1070
Odborná literatúra pre deti: 114
Krásna litaratúra pre deti: 652
Ročný prírastok knižničných jednotiek darom: 72
Výpožičky spolu: 95
Aktívny používatelia: 14
Návštevníci knižnice spolu: 66
PC s pripojením na internet pre verejnosť: 1