Stavebný úrad

V rozsahu zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon), ako prenesený výkon štátnej správy v prvom stupni spracováva Spoločný obecný úrad miest a obcí Tekovského regionu Levice.

Adresa:

Spoločný obecný úrad

Hotel Atóm

Ul. Sv. Michala č.4

Blok A, 2.poschodie

934 01 Levice

Kontakt:

Ing. Vladislav Kupča, referent stavebnej správy, č.t. 036/6348378

Eva Nagyová, referent stavebnej správy, č.t. 036/6348362

Všetky potrebné tlačivá na stavebné konanie  a ako vybaviť nájdete na stránke Spoločný obecný úrad Levice.