Obecný úrad

Adresa:

Obecný úrad Tekovský Hrádok
Tekovský Hrádok 126
935 51 Tekovský Hrádok

+421 36 639 52 81
info@tekovskyhradok.sk

Starosta:

  • Vojtech Ožvald

Poslanci OZ:   

  • Zoltán Agg
  • Tibor Bertók
  • Marián Bertók
  • Jozef Gergo
  • Andrej Bertók

Kontrolór: PhDr.Alžbeta Kádašiová

Administratívny pracovník: Bc.Renáta Beláňová