Obecný úrad

Adresa:

Obecný úrad Tekovský Hrádok
Tekovský Hrádok 126
935 51 Tekovský Hrádok

+421 36 639 52 81
info@tekovskyhradok.sk

Starosta:

  • Vojtech Ožvald

Poslanci OZ:   

  • Marián Bertók
  • Tibor Bertók
  • Ing.Ľuboš Ďurina
  • Jozef Gergo
  • Andrej Bertók

Hlavný kontrolór:

PhDr.Alžbeta Kádašiová

Administratívny pracovník: 

Bc.Renáta Beláňová

Obecný úrad Tekovský Hrádok 

Tekovský Hrádok 126

935 51 Tekovský Hrádok

Tel: +421918479454

e-mail: info@tekovskyhradok.sk