Úradná tabuľa

Názov Verejná vyhláška-Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávanie
Popis Verejná vyhláška-Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávanie
Dátum 09.11.2023
Prílohy xerox_scan_09112023090516.pdf
Generované portálom Uradne.sk