Projekt DANUBE

 26.04.2021

Na juhozápadnom Slovensku vznikne jedna z najmodernejších elektrizačných sústav

Sústava na prenos a distribúciu elektrickej energie môže mať prívlastok „smart“. Moderné inteligentné siete, prezývané aj „Smart Grid“, využívajú najnovšie technológie na automatizované riadenie, vďaka ktorému je možné na diaľku monitorovať elektrizačnú sústavu a flexibilne upravovať jej parametre. Inteligentné prvky pomáhajú nielen pri stabilnom zabezpečení dodávok elektriny, ale vo veľkej miere sú spojené aj s využívaním obnoviteľných zdrojov energie.

Inteligentná sústava sa začne budovať aj na našom území. Vďaka projektu Danube InGrid, ktorý je výsledkom spolupráce dvoch slovenských spoločností – Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s.Západoslovenskej distribučnej, a.s. – a maďarského prevádzkovateľa distribučnej sústavy E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt, vznikne rozsiahla prepojená energetická infraštruktúra. Projekt bude realizovaný na území západného Slovenska a severozápadného Maďarska.

Vďaka svojej unikátnosti a podpore cezhraničnej spolupráce smerujúcej k zlepšovaniu jednotného energetického trhu Európskej únie, získal projekt v roku 2020 významný európsky grant vo výške 102 miliónov eur. Celkový rozpočet projektu je vyše 290 miliónov eur a bude realizovaný v priebehu rokov 2020 až 2025.

Bezpečnejšie a stabilnejšie dodávky energie

Primárnym zámerom projektu Danube InGrid je vybudovanie inteligentnej siete v regióne strednej a východnej Európy, ktorá umožní rozsiahlejšiu integráciu výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov do distribučnej sústavy, pri udržaní vysokej kvality a bezpečnosti dodávok. Moderné technológie pomôžu zároveň zvýšiť spoľahlivosť dodávok elektrickej energie aj na miestach s náročným terénom a budú mať významný podiel na identifikácii prípadných porúch a ich rýchlejšom odstránení.

Projekt Danube InGrid je už v poradí druhým kľúčovým infraštruktúrnym projektom spoločného záujmu EÚ (PCI) v kategórii Smart Grids, ktorý je realizovaný na Slovensku s cieľom prepájania európskych energetických systémov. Ešte v roku  2018 sa stal projekt ACON prvým PCI projektom v oblasti inteligentných sietí, realizovaným výlučne distribučnými spoločnosťami, v regióne strednej a východnej Európy, a bol mu  udelený grant vo výške 91,2 milióna eur. Projekt realizujú spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. a spoločnosť EG.D, a. s. (pôvodný E.ON ČR) a má za sebou už prvé konkrétne výsledky. Tie zažili napríklad obyvatelia obce Drietoma pri Trenčíne, kde sa vďaka modernizácii vedenia výrazne znížila jeho poruchovosť. Zvýšený zákaznícky komfort celkovo pocíti vyše 190 000 zákazníkov, predovšetkým v okresoch Malacky, Senica, Skalica, Myjava, Nové Mesto nad Váhom a Trenčín, ako aj ďalší zákazníci regiónu južnej a východnej časti Českej republiky.

Rovnako ambiciózne ciele má aj projekt Danube InGrid. Len na území Slovenka sa zmodernizuje technológia v 150 transformačných staniciach, vybudujú sa nové rozvodne a optická sieť v dĺžke 320 km, a súčasne budú implementované IT riešenia umožňujúce fungovanie Smart Grid konceptu. Na plnení viacerých cieľov už Západoslovenská distribučná, a.s. začala pracovať.

Bližšie informácie o projekte Danube InGrid, jeho prínosoch a význame, sa môžete dozvedieť počas online verejnej konzultácie, ktorá sa uskutoční 5. mája 2021 o 14:00 hod. naživo na webovom sídle projektu www.danubeingrid.eu/stream.

Súbory na stiahnutie:

 

 

 

 


Zoznam aktualít: