WIFI pre Teba

 14.04.2021

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071Z747

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Tekovský Hrádok, Tekovský Hrádok 126, 935 51 Tekovský Hrádok

Miesto realizácie: Obec Tekovský Hrádok

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Bod 1 Obecný úrad- Externý AP (48.16648, 18.55205)

Bod 2 Stĺp pri súpis. č. 200- Externý AP (48.16399, 18.55433)

Bod 3 Stĺp pri súpis.č.145- Externý AP (48.16558, 18.55017)

Bod 4 Stĺp pri súpis.č.156- Externý AP (48.16676, 18.54837)

Bod 5 Stĺp detské ihrisko- Externý AP (48.16782, 18.55133)

Bod 6 Stĺp pri súpis.č.102- Externý AP (48.1704, 18.5483)

Bod 7 Stĺp pri súpis.č. 73- Externý AP (48.17182, 18.55055)

Bod 8 Stĺp pri AGROBA- Externý AP (48.16936, 18.55047)

Bod 9 Stĺp pri Hrone-Externý AP (48.17002, 18.55288)

Bod 10 Stĺp pri súpis.č. 134- Externý AP (48.16539, 18.55337)

Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti od 14.05.2020 prebieha administratívna kontrola verejného obstarávania na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Po úspešnom vykonaní kontroly pristúpime k realizácii projektu.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk


Zdieľať


Zoznam aktualít: