Informácia pre obyvateľov o spôsobe likvidácie azbestového odpadu v domácnostiach.

 02.06.2017

Upozorňujeme všetkých občanov u ktorých sa na stavbách rodinných domov, garážach, hospodárskych budovách nachádza strešná krytina azbest, ktorý je nebezpečný odpad, aby si prečítali informáciu o spôsobe likvidácie na úradnej tabuli pri obecnom úrade alebo na elektronickej úradnej tabuli www.tekovskyhradok.sk

Felhívjuk figyelmét minden lakosunknak akiknek a házak, garázsok, gazdasági epületek azbeszt tetõfedõanyagal vanak befedve ,az veszelyes hulladék aňagnak számítodik. Információ a hivatalos hirdetõtáblan a kõzségi hivatal és a honlapon is megtalálható www.tekovskyhradok.sk


Zoznam aktualít: