Obec Tekovský Hrádok vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie raditeľa(ky) Materskej školy Tekovský Hrádok , bližšie info na úradnej tabuli.