OZNAM Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVaPS) Levice

 02.07.2016

Regionálna veterinárna a potravinova správa ( ďalej len RVaPS) Levice , ako orgán štátnej správy v zmysle § 23 Zák.č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení n.p.  oznamuje, že v roku 2014 je nariadené v okrese Levice vyšetrovať doma zabité ošípané  na parazitologickú chorobu TRICHINELOZU. Táto choroba je prenosná na človeka prostredníctvom konzumácie tepelne nespracovaného mäsa,  ako sú klobásy. Z uvedeného dôvodu je potrebné domácu zabíjačku nahlásiť najmenej jeden pracovný deň vopred v čase od 7,30- 15,30 hod. na telef.číslo 036/6312352,  mailom: sekretariat.lv@svps.sk , písomne RVaPS Levice, M.R.Štefánika 24, 93403 Levice. V hlásení je potrebné uviesť: adresu, dátum, telefonne číslo, ak je chovateľ registrovaný, tak farmárske číslo,

Odber vzorky: Ohlasovateľ si odoberie vzorku sám, vzorka je kúsok svaloviny o veľkosti 5x5 cm z bráničných pilierov, odoberá sa z každej polovice ošípanej, bránica sa nachádza medzi hrudnou a brušnou časťou tela , oddeľuje hrudnú časť od brušnej časti dutiny, pričom kúsky svaloviny, ktoré zostali na rebrách je vzorka, Vzorka sa uskladní v chladničke,  nie v mrazničke.

Laboratorne vyšetrenie je zdarma. Vyšetrenie  domácich ošípaných na trichinelly zvyšuje bezpečnosť potravín určených pre vlastnú spotrebu.


Zoznam aktualít: