Oznámenie o uložení kontajnera na jesenné upratovanie.

 12.10.2017

Od 16.10.2017 do 23.10.2017 na verejnom priestranstve vedľa katolíckeho farského domu,  bude umiestnený veľkoobjemový kontajner na jesenné upratovanie. Do kontajnera môžete uložiť z domácností starý nábytok, skrine ,fotely, stoličky, okná, dvere, umývadlá, WC, dlaždice, obkladačky. Do kontajnera nesmiete uložiť biologický odpad  zo zelene, konáre zo stromov, elektroodpad, nebezpečný odpad (autobatérie, pneumatiky, obaly z farieb, postrekov, azbestovú krytinu).


Zoznam aktualít: