Plán vývozu vytriedeného odpadu na rok 2016

 03.07.2016

Triedi sa sklo, papier ,plasty a drobný kovový odpad.

Plán vývozu  v roku 2016

19.1.,  15.2.,   14.3.,   18.4.,  16.5.,   20.6.,  15.7.,   10.8.,   19.9.,  13.10.,   15.11.,    12.12.,


Zoznam aktualít: