Oznámenie"Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky MŠ"

 13.11.2017

Oznámenie je vyložené na úradnej tabuli.

Zoznam aktualít: