Upozornenie na povinnosti daňovníkov do 31.1.2018

 25.01.2018

- Podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti pri prvom vzniku daňovej povinnosti podľa stavu k 1.1..kalendárneho roka

- Podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti podľa stavu k 1.1. kalendárneho roka v ktorom sa uvedú zmeny oproti dovtedy     podanému daňovému priznaniu

- Daňovník je povinný podať daňové priznanie do 30 dní odo dňa nadobudnutia majetku dražbou alebo dedením

Tlačivá daňových priznaní si môžete vyzdvihnúť v kancelárii obecného úradu.


Zoznam aktualít: